Miniškolka

Adaptační program před vstupem do MŠ - je speciální program určený rodinám s dětmi od 2,5 roku.
Je to přirozené vzdělávání, výchova a důraz je kladen na na sebeobsluhu a samostatnost dětí a Montessori pedagogiku.
Má jim pomoci usnadnit přípravu na nástup do mateřské školy, připravit děti na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině (6 dětí - 8 dětí) v bezpečném prostředí v dané obci. Zaměření především na individuální přístup k dítěti, samostatnost, rozvoj osobnosti a vzájemné respektování.

Program je připravený a rozložený na jednotlivé části pro uzavřenou skupinu dětí v čase jeden den v týdnu - termíny a informace dostávají přihlášení rodiče a děti emailem: 9.00 - 11.30 hod. tj. 2,5 hod. pro 2,5 -5leté děti. 1. BĚH - 10 lekcí + 2, trvá 12 týdnů + besídka pro rodiče a děti. První týden se koná informační schůzka. Druhý týden zkušební provoz s přítomností blízkého dospělého a 10 setkání jen pro děti. 1 lekce - tj. 200,-Kč, platí se 10 lekcí a 2 jsou zdarma besídka dětí s rodiči pro prarodiče, je pro radost a ukončení kurzu á 200,- Kč na dárek pro dítě a občerstvení.

Miniškolka Miniškolka Miniškolka

Pro děti je připravena šatna, vybavená herna, toaleta, nočníky a další zázemí pro děti této věkové kategorie - pomůcky na program, přírodní materiály na kreativní činnost, hry v přírodě. Vybavení je pravidelně hygienicky ošetřováno. Tvůrčí materiály mají příslušné atesty a splňují hygienické normy. Pro rodiče připravený manuál a pro děti průkazka, kterou nosí společně s malou ovocnou nebo zeleninovou svačinkou a s pitím - vše podepsané a v batůžku. Pravidelné dodržování pitného režimu. Důraz je kladen na přírodu a přirozenost dítěte.

"Pokud budou šťastné mámy, budou šťastné i jejich děti. Děti jsou jako křišťálová studánka, co do ní vložíme, takový obraz uvidíme na hladině."
Jana Baciak, přijďte a uvidíte….

NEC Jana Baciak - NEC - natural education center
Přirozené vzdělávací a výchovné centrum
Květinová 344/8, KŘELOV- OLOMOUC, IČ: 747 668 72
tel.: 731 567 957, Jana Baciak
www.prirozenevzdelavani.eu

Poslední aktualizace:


MC Sluníčko - občanské sdružení, Sokolská 26, 750 02 Přerov tel.:+420 776 758 543 slunicko.mc@seznam.cz
bankovní spojení u KB: 27-1620930297/0100; IČO: 667 43 516