O metodě Helen Doron

http://www.helendoron.cz

Helen Doron Early English je jedinečná, zábavná a především přirozená metoda založená na principu, kterým se děti učí svému mateřskému jazyku - tedy na opakováním poslechu a pozitivním posilování znalostí. Byla vyvinuta lingvistkou Helen Doron, která je dnes v nepřetržitém kontaktu s týmem učitelů po celém světě, aby tak zajišťovala pravidelnou aktualizaci studijních materiálů a zároveň podle potřeb dětí i učitelů vytvářela materiály nové.

Právě metodika a materiály Helen Doron Early English pro výuku angličtiny dětí od 3 měsíců do 14 let jsou obecně považovány za zcela unikátní a učitelé, kteří s nimi pracují, procházejí řadou speciálních školenĚ a mají trvalou podporu celosvětové sítě Helen Doron.

Od roku 1985 si díky Helen Doron Early English osvojilo angličtinu již stovky tisíc dětí a nemluvňat po celém světě. Helen Doron Early English nabízí celkem 10 ročních kurzů angličtiny pro děti: 8 let mluvené angličtiny pro nemluvňata a mladší děti a 2 roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti.

Tento program poskytuje vše, co dítě potřebuje, aby hravě ovládalo angličtinu s přízvukem, gramatikou a slovní zásobou tak, jako by to byl jeho mateřský jazyk.

Naše kurzy:
  .. Baby/s Best Start
  .. English For Infants
  .. More English For Infants
  .. First English For All Children
  .. English For All Children
  .. More English For All Children
  .. Play On In English
  .. Botty The Robot
  .. Paul Ward/s World
  .. Paul Ward And The Treasure

Poslední aktualizace:MC Sluníčko - občanské sdružení, Sokolská 26, 750 02 Přerov tel.:+420 776 758 543 slunicko.mc@seznam.cz
bankovní spojení u KB: 27-1620930297/0100; IČO: 667 43 516