Nabídka kroužků ve školním roce 2014/2015


Cvičení pro rodiče s dětmi

Cvičení je určené pro děti od 1 do 3-4 let. Probíhá v tělocvičně MC Sluníčko.
Lekce trvá 45 minut a obsahuje cvičení s náčiním, básničky a říkanky, cvičení na nářadí a je ukončeno pohádkou od Kašpárka.
Délka lekce: 45minut
Vedoucí: Pavla

Cvičení na velkých míčích

Cvičení je určené pro rodiče s dětmi od 3 měsíců do 18 měsíců. Probíhá pravidelně v tělocvičně MC. Lekce trvá 30 minut a obsahuje cvičení na velkých míčích, kde si dítě protáhne zádové a prsní svaly, zpevní bříško a naučí se udržet rovnováhu, rozvíjí odvahu a navazuje bližší kontakt s rodiči.
Délka lekce: 30minut
Vedoucí: Jana

Výtvarné chvilky

Výtvarné hrátky jsou určené dětem od 18 měsíců do 3-4 let. Probíhají pravidelně v prostorách herny MC. Děti se naučí pracovat s nůžkami, lepidlem, barvami i plastelinou. Naučí se správně držet tužku a rozvíjí svoji jemnou motoriku, fantazii a trénují pozornost.
Délka lekce: cca 15 minut (doba zhotovení obrázku)
Cena: zdarma, součást herny

Keramika

Kroužek, kde si mohou děti zhotovit společně s rodiči a pod odborným dohledem vlastní výrobek z keramické hlíny (korálky, mističky, vykrajovaná zvířátka…).
Kroužek bude probíhat v keramické dílně v přízemí MC.
Délka trvání: max. 120 minut

Bazárek

Příjem věcí ve středu dopoledne nebo po domluvě s paní Veronikou Kadaníkovou na tel. 732 934 068 nebo paní Jitkou Vaverovou na tel. 604 234 004

Angličtina pro děti s Helen Doron

tel.604 977 182

Nabídka pro rodiče ve školním roce 2014/2015

Kreativní večery

1x za měsíc vždy ve středu od 18:00

Reflexní masáže

Probíhají pravidelně každé pondělí od 13.00 do 20.00 hodin v herně MC Sluníčko. Je nutné se objednat na tel.
(paní Pavla Krylová). Mamince se věnuje zkušená fyzioterapeutka a její děti si mohou hrát v herně. Po dobu trvání reflexní masáže není přítomen žádný cizí člověk. Termín konání: pondělí 13.00-20.00hod. (cca 60 minut)
Délka lekce: max. 60minut
Vedoucí: Pavla Krylová


Poslední aktualizace:


MC Sluníčko - občanské sdružení, Sokolská 26, 750 02 Přerov tel.:+420 776 758 543 slunicko.mc@seznam.cz
bankovní spojení u KB: 27-1620930297/0100; IČO: 667 43 516