Dobrovolnice

Aktuálně z našeho centra

Mateřské centrum Sluníčko, o.s.

Sokolská 26, 750 02 Přerov
tel.:+420 776 758 543 slunicko.mc@seznam.cz
bankovní spojení u KB: 27-1620930297/0100; IČO: 667 43 516


Zde nás najdete...

Mateřské centrum Sluníčko

Mateřské centrum Sluníčko, občanské sdružení (dále jen MC Sluníčko) nabízí útulné prostory pro setkávání rodičů s malými dětmi. Zprostředkovává vzdělávací a poradenské aktivity pro rodiče a děti, podporuje zdravé fungování rodin a pomáhá rodinám neúplným. Snaží se o aktivní využití volného času stráveného na mateřské dovolené. Pomáhá maminkám s hlídáním a výchovou jejich dětí.
Od roku 2007 je MC Sluníčko součástí Sítě MC v České republice.

Historie MC Sluníčko

Mateřské centrum Sluníčko je občanským sdružením, které bylo založeno v prosinci roku 1999 v Přerově na Želátovské ulici č.12 a jeho zakladatelkou byla MUDr. Andrea Dutková.
Mateřské centrum fungovalo denně od 9 do 13 hodin a nabízelo rodičům a jejich dětem zajímavý program, o který se staraly budoucí paní učitelky ze střední pedagogické školy a maminky na mateřské dovolené se svými dětmi.

Současnost MC Sluníčko

V dnešní době získalo MC Sluníčko větší prostory v areálu bývalé mateřské školy na Sokolské ulici č. 26. Je otevřené denně od 9 do 12 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin (od října do konce května). Větší prostory umožnily uspokojit více rodičů a jejich dětí, kteří chtějí aktivně strávit mateřskou dovolenou. V objektu MC je k dispozici pro maminky (i tatínky) připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Organizační struktura MC Sluníčko

O chod MC Sluníčko se stará 8 dobrovolníků z řad maminek pobírajících rodičovský příspěvek, které pravidelně docházejí na služby (1 krát až 2 krát za týden) a zajišťují bezpečný chod centra.
MC řídí tříčlenný výkonný výbor, kde funkci předsedy zajišťuje Mgr. Vladimíra Pospíšilová, místopředsedy Jana Bařinková a členkou týmu byla zvolena Hana Brdičková. Výkonný výbor pracuje pod dohledem Mgr. Petry Kolaříkové.
Hlavní program zajišťuje Mgr. Vladimíra Pospíšilová, Jana Bařinková, Hana Brdičková, Jana Gazdíková, Pavla Kučová, Veronika Ondřejová, Eva Fialová, Lenka Březinová, Marcela Stojanová, Jana Juřenová, Radka Valentovičová, Marie Peichlová, Romana Pavlištíková, Lenka Sochorová. Díky zvyšující se porodnosti a narůstajícímu počtu návštěvníků MC Sluníčko se výkonný výbor společně s ostatními členy snaží rodičům poskytovat zajímavý týdenní program a měsíčně uspořádá pro rodiny s dětmi rozmanité soutěže a setkání.


MC Sluníčko - občanské sdružení, Sokolská 26, 750 02 Přerov tel.:+420 776 758 543 slunicko.mc@seznam.cz
bankovní spojení u KB: 27-1620930297/0100; IČO: 667 43 516